WHO

WE ARE

เครือบริษัท สปอทออน อินเตอร์เนชันแนล คือผู้นำด้านการพัฒนาและติดตั้งระบบป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Signage System) และจอภาพระบบสัมผัส (Interactive Touchscreen) ในประเทศไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 6 ปี และมีการติดตั้งใช้งานจริงมากกว่า 400 จุด


ระบบ Digital signage ภายใต้แบรนด์ “SYNZE” เป็นระบบบริหารจัดการจอภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ครบวงจร ด้วยการนำเทคโนโลยี IoTs (Internet of things) หลวมรวมเข้ากับธุรกิจและระบบจัดการเบื้องหลังที่ใช้งานง่าย ทำให้ SYNZE คือผู้นำด้านระบบ digital signage ที่ทำให้การตลาดและการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพสูงสุด ​

It's not just digital signage,

"SYNZE" the complete digital signage management platform designed and developed by SpotOn Laboratories co.,ltd

MORE FROM SYNZE


WHAT WE DO

พัฒนาเทคโนโลยี

วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้าและธุรกิจ

บริการครบวงจร

บริการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Digital Signage และระบบ interactive อย่างมืออาชีพ

บริการด้านสื่อโฆษณา

จัดการสื่อโฆษณา สร้างเครือข่ายสื่อนอกบ้าน รวมทั้งร่วมพัฒนาและลงทุนในสื่อใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ


OUR
PROJECTS

GET IN
TOUCH

Address

385 Yongvanich Building 5th fl.Silom Rd., Bangrak,10500

(+66) 2 234 4203, (+66) 89 301 4459

info@spotoninter.com